Vaš siguran partner za putovanja ka Austriji je zasigurno Preduzece za unutrašnji i spoljašnji saobracaj i turizam Naisturs Inc sa svojom linijom Aleksandrovac – Salzburg.

Zadržite pravi kurs, uvek sa vama „Naisturs“.