➜ Autobus:

nais04

➜ Registarski broj:

SASA NI317ZK Tel. +436646413920

➜ Vreme:

08.12.2023. 12:36:19

Lokacija na mapi

➜ Autobus:

bus3

➜ Registarski broj:

IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576

➜ Vreme:

08.12.2023. 12:40:38

Lokacija na mapi

➜ Autobus:

nais12

➜ Registarski broj:

IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576

➜ Vreme:

08.12.2023. 12:37:55

Lokacija na mapi

API

Info & Kontakt

Stojiimo Vam na raspolaganju za svaku potrebnu informaciju.

Rado očekujemo Vaš poziv

Video prezentacija

Pusti video zapis
naisturs 2023/12/08,00:00:00 2023/12/08,23:59:59 true 10 false 2000 <![CDATA[Event Detail Limited (by Group)]]> ID Vozila Šir Duž Smer 1 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702035379 43.98057 21.27083 0 2 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702028173 43.98057 21.27083 0 3 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702026644 43.98057 21.27083 0 4 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702024844 43.98057 21.27083 0 5 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702022156 43.98057 21.27083 0 6 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702022006 43.98057 21.27083 0 7 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702021856 43.98042 21.27072 12 SI 8 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702021854 43.98038 21.27064 12 I 9 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702021852 43.98038 21.27055 14 I 10 nais04 SASA NI317ZK Tel. +436646413920 1702021850 43.98044 21.27045 15 JI 11 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702035638 43.40912 22.11183 0 12 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702035625 43.40912 22.11183 0 13 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702035624 43.40912 22.11183 0 14 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702028638 43.40925 22.11163 0 15 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702028555 43.40933 22.11169 0 16 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702028553 43.40934 22.11165 0 17 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702028546 43.40942 22.11154 0 18 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702028544 43.40945 22.11149 10 JI 19 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702028538 43.40949 22.11120 20 I 20 bus3 IVICA NI281PR BOVA BELA +436643534576 1702028526 43.40963 22.11042 13 I 21 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702035475 43.40930 22.11159 0 22 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702030075 43.40929 22.11157 0 23 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702029175 43.40929 22.11157 0 24 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702028275 43.40929 22.11157 0 25 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702027375 43.40929 22.11157 0 26 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702021075 43.40929 22.11157 0 27 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702015675 43.40929 22.11157 0 28 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702014775 43.40929 22.11157 0 29 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702013875 43.40929 22.11157 0 30 nais12 IVICA NI368UI VDL TIRKIZ +436643534576 1702012975 43.40929 22.11157 0 false
ZADRŽITE I DALJE PRAVI KURS UVEK SA VAMA NAISTURS!