Rezervacija

Info & Kontakt

Stojiimo Vam na raspolaganju za svaku potrebnu informaciju.

Rado očekujemo Vaš poziv

Cene karata između krajnjih destinacija je:

Deca do navršenih 5 godina ne plaćaju kartu osim u slučaju da je autobus pun kada plaćaju 50%. Deca od navršenih 5-10 godina plaćaju 50%.

Rezervacija

Sa ovog mesta možete rezervisati kartu za putovanje. Potrebno je uneti tačne informacije, podatke kako bi Vas naša sližba kontaktirala u što kraćem roku. 

Ime i prezime ostalih osoba za koje se vrši rezervacija

Rezervaciju takođe možete izvršiti i pozivom na naše brojeve telefona

+381 63 7739311

+43 664 3534576 (Viber WhatsApp)